CADMed Scan (Windows)

CADMed Scan

CADMed Scan (Windows)

CADMed Scan (windows) är det vår applikation för 3D scanning med våra stationära scannrar.  Applikationen används tillsammans med vår iQube E500 och vår Tiger Scanner. Systemet ger dig följande möjligheter:

  • Anpassningsbart orderformulär
  • Egen logo i viewporten
  • Direkt uppladdning till CADMed´s produktion
  • Sammanfogning av 3D data och färgfoto (Se demo video)

CADMed Scan Demo