CADMed Insole Design

V3.0 – Ökad flexibilitet, fler funktioner och mycket snabbare.

Följande är nytt i version 3.0

 • Spara egna inläggs templates
 • Skapa och spara egna avlastningar och korrigeringar
 • Funktion för heel skive
 • Skapa och spara egna PerfectFit versioner
 • Generella prestanda förbättringar

 

V2.1 – Stöd för stationära 3D scannrar.

Följande är nytt i version 2.1:

 • 3D scanna med våra stationära scannrar direkt i programvaran
 • Ny PerfectFit version där de längsgående mediala och laterala stödet anpassas oberoende av varandra.
 • Automatierad ökning/sänkning av hålfotsstöd
 • Generella automatiseringsfunktioner
 • Generella bugfixar

 

V2.0 – Enklare, snabbare och mer exakt!

CADMed insole design V2.0 kommer fullspäckad av intelligenta lösningar som gör att du som användare kan arbeta med mer frihet men samtidig hålla nere modelleringstiden.

 

Följande är nytt i version 2.0:

 • Smidig integration mellan CADMed Insole Design och CADMed’s produktion
 • Stöd för färg texturen från iPad scannern
 • Skulpterings funktioner har implementerats
 • Ökat precisionen i Perfect Fit Algoritmen
 • Funktioner för att snabbt addera avlastningar
 • Automatisk uppstädning av oönskad data vid modellering av avtrycklådor
 • Möjlighet till att göra justeringar på redan modellerade fotinlägg
 • Generella automatisering funktioner
 • Generella buggfixar

CADMed Insole Design

 

I vår utveckling av programvaran har målsättningen varit att ge patienthandläggaren ett användarvänligt verktyg som möjliggör att i anslutning till patientbesöket utföra det individanpassade CAD-momentet.

Våra algorithmer reducerar handläggningstiden för CAD-momentet till 30-60 sek. Alla algorithmer kan även anpassas utifrån verksamhetens individuella önskemål avseende fotinläggens utformning.

CADMed Insole Design fungerar utmärkt med våra övriga produkter men den fungerar även fristående och kan appliceras till din verksamhetens egna system och rutiner.

 

Kontakta oss för demo eller en testversion.

CADMed Insole Design Demo