CADMed AFO Design

CADMed AFO Design

 

Vi har utvecklat en mjukvara för design av AFO. Mjukvaran bygger vidare på den motor av snabba och robusta algoritmer som finns i CADMed Insole Design.  Med CADMed AFO Design kan du designa 3D-print färdiga filer på några sekunder.

Kontakta oss för demo eller en testversion.

CADMed AFO Design Demo